"> <img src="/images/logo.png" />_博狗直播

博狗直播

图片

恒山区人民政府博狗直播对辖区不可移动文物直接责任人进行公示的公告

恒山区人民政府

博狗直播对辖区不可移动文物安全直接责任人进行公示的公告

 

按照《国家文物局博狗直播推进文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示制度的通知》(文物督函2021〕525号)和《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法》相关规定,经区委区政府研究决定对辖区不可移动文物安全直接责任人进行公示。

附件:不可移动文物安全直接责任人公示信息

 

 

 

 

                                                     恒山区人民政府

                                                             二0二一年七月十九日

 

不可移动文物安全责任人公示信息统计表.xlsx

相关链接